Vă oferim servicii profesionale de consultanță

prin efectuarea analizei de risc la securitatea fizică

Important!

Până în iulie 2018 fiecare societate comercială, indiferent de obiectul de activitate, modul de organizare și funcționare sau răspândirea teritorială, trebuie să dispună de o analiză de evaluare a riscului la securitatea fizică.
De asemenea, Legea 333/2003, în Art. 4, precizează că "răspunderea pentru luarea măsurilor de asigurare a pazei bunurilor și valorilor deținute cu orice titlu revine conducătorilor unităților prevăzute la art. 2, alin.1".

Prezentare

S.C. AMRO GUARD S.R.L. oferă servicii profesionale de consultanță în domeniul securității, respectiv evaluarea riscurilor la securitatea fizică cu respectarea legislației în vigoare.

Analiza de risc la securitatea fizică
- activitate desfăşurată pentru a identifica ameninţările şi vulnerabilităţile care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unităţi, în scopul determinării impactului şi evaluării riscurilor de securitate şi în baza căreia se stabilesc măsurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora;

Această analiză constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor și valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază și proiectul sistemului de alarmare. În elaborarea analizelor de risc la securitatea fizică se ține cont și de prevederile standardelor naționale sau europene privind managementul și tehnicile de evaluare a riscului.

Servicii oferite

Consultanţă în domeniul securităţii:

Analiza de risc

la securitatea fizică

Suport în realizarea

planurilor de pază

Suport în dotarea

posturilor de pază proprie
Efectuarea Analizei de Risc la Securitatea fizică implică parcurgerea următoarelor etape:
Grafic riscuri securitate fizică

Ce este evaluarea de risc?

Este raportul pe care societățile comerciale îl solicită evaluatorului, în vederea implementării ulterior a unor măsuri concrete de reducere a vulnerabilităților obiectivului în fața riscurilor la care acesta este supus.

Rolul
evaluatorului

Evaluator este acea persoană fizică sau juridică cu experiență semnificativă în domeniu, care cunoaște, înțelege și poate pune în aplicare în mod corect acele metode și tehnici recunoscute care sunt necesare pentru efectuarea unei evaluări optime pentru obiectivul supus analizei.

Securitatea
fizică

Reprezintă protecția personalului, sistemelor, operațiilor, programelor, rețelelor și a datelor în fața evenimentelor sau circumstanțelor fizice care pot cauza pierderi sau distrugeri unei organizații publice sau private. Aceasta include și protecția împotriva actelor de natură umană de tipul terorismului, furtului, violenței la locul de muncă sau a vandalismului.

Evitați amenzile!

Atenție
Lipsa analizei de risc constituie contravenție și se sancționează cu amendă.

Analiza de risc se efectuează înaintea instituirii măsurilor de securitate și se revizuiește în una dintre următoarele situații:

Clienţi de referinţă

Liberty Technology Park Cluj
Mecanica Huedin
Vivido