Legislaţie

HOTĂRÂRE nr. 301 din 11 aprilie 2012 (*actualizată*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

INSTRUCŢIUNI nr. 9 din 1 februarie 2013
privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 (**republicată**)(*actualizată*)
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (actualizată la data de 1 decembrie 2015*)